نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای کاربردی

با گسترش هر چه بیشتر وب، جهت گیری نرم افزاری نیز به این سمت گرایش پیدا کرده است و امروزه نرم-افزارهای مبتنی بر بستر وب به تدریج جایگزین مدل های قبلی می شوند. این فن آوری به کاربران امکان می دهد که به اطلاعات مورد نیاز خود در هر زمان و از هر مکان دسترسی داشته باشند.   شرکت پارسیس سافت  نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان خود را بر پایه وب و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا طراحی و پیاده سازی می نماید.

امید

۲۳ اردیبهشت ۹۶

نظر نظر نظر نظر

پاسخ: خانم ناصری

۲۹ خرداد ۹۶

شسیببیبشسیب

ارسال نظر