مقاله یا محتوای ما اصلی است یا کپی از سایت دیگران است ؟

مقاله یا محتوای ما اصلی است یا کپی از سایت دیگران است ؟

با سایت copyscape.com چگونه از سرقت محتوای خود جلوگیری کنیم؟

ادامه مطلب
سایتی جهت آرشیو سایتهای موجود در اینترنت

سایتی جهت آرشیو سایتهای موجود در اینترنت

امروز سایتی را به شما معرفی می کنم که بسیار سایت خوب و مفیدی می باشد. این سایت آرشیوی از وب سایتهای مختلف در سالها و تاریخ های مختلف نگهداری می کند و شما می توانید با مراجعه به آن مطالب سالهای مختلف که در سایت درج شده است را مشاهده کنید.

ادامه مطلب
 اقدامات عملی جهت پیشگیری و مبارزه با باج افزار  wannacrypt

اقدامات عملی جهت پیشگیری و مبارزه با باج افزار wannacrypt

در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان wannacrypt با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشور ها شیوع یافته است. براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده است.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1